A.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler 

A.1 Demirçelik MB, Aydın HI, Gurel OM, Guven A,Irak A,Selcoki Y,Atar IA,Eryonucu B (2014).Angiographic Evaluation of Stents and Grafts in Long Term Period in PatientsUndergoing Coronary Artery Bypass Surgery with Patent Stented.  2014 10.International Congress of Update inCardiology and Cardiovascular Surgery(UCCVS) American Journal of Cardiology, 113(7S), 118-119. (Poster) 

A.2 Demircelik Muhammed Bora, Irak Ayla, Guven Abdullah, Yılmaz C Omer,Selcoki Y,Malcok Gurel O, HI Aydın,Eryonucu B (2014).  The Factors Affecting Stent Restenosis and Target Lesion Revascularization..  2014 10.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular
Surgery(UCCVS) American Journal of Cardiology, 113(7S), 19-20. (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1221609)

A.3 Ucar O, Vural M, Cetin Z, Gokaslan S,Gursoy T,Demircelik B ,Selvi A,Aydogdu S  Assessment of planimetric mitral valve area in patients with rheumatic mitral stenosis using 16-row multidetector computed tomography: Comparison with transthoracic two-dimentional echocardiography.  2008 World Congress of Cardiology, 118(12), 291-291. (Poster) 

A.4 Bora Demirçelik ,Mahmut Gunes,Muhammed Kemal Yahyalar,Meltem Altınsoy,Fadime Bozduman,Ozgul Malcok Gurel,Beyhan Eryonucu.A Newly Defined CHA2DS2-VASc-CAC Score and Using Prediction of Coronary Artery Disease Severity by Computed Tomography.(PP 096)2015 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS). The American Journal of Cardiology Vol:115(S1) p:140(Poster)

A.5 Bora Demirçelik ,Muhammed Kemal Yahyalar,Ozgul Malcok Gurel,Meltem Altınsoy,Fadime Bozduman,,Mahmut Gunes Beyhan Eryonucu.The relationship between adropin levels and the slow coronary flow phenomenon .(OP 059) 2015 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS). The American Journal of Cardiology Vol:115(S1) p:25 (Sözlü Bildiri)

A.6 Bora Demirçelik ,Muhammed Kemal Yahyalar,Ozgul Malcok Gurel,Meltem Altınsoy,Fadime Bozduman,,Mahmut Gunes Beyhan Eryonucu. Platelet -to-Lymphocyte Ratio is Associated With No-reflow Phenomenon After Primer Percutaneous Coronary Intervention in Patients with ST-segment Elevation Myocardial Infarction (OP 033) 2015 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS). The American Journal of Cardiology Vol:115(S1) p:14(Sözlü Bildiri)

A.7 Meltem Özaydin, Muhammed Bora Demirçelik .(2017).“Sclerostin” a Novel Marker for Predicting Severity and Degree of Coronary Artery Disease (OP 113).13th  International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.(UCCVS).The American Journal of Cardiology.April 15, 2017Volume 119, Issue 8, Supplement, Page e35. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2017.03.118

B.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

B.1 Demircelik Muhammed Bora, Aydın HI, Cemeroglu O, Yasar ZS,Gurel OM,Bozduman F,Selcoki Y,
Eryonucu B (2014).  Is Radiological Hand Osteoarthritis Associated with Atherosclerosis?:A Cross– Sectional Study in Turkish Women.  29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamındaJournal of  The American College of Cardiology (JACC), 62(18), 118, 

B.2 Demircelik Muhammed Bora, Yıgıt D, Sentepe E, Keklık M,Cetin M,Cetin Z,Eryonucu B (2014).  The Effectiveness of Multimedia Nursing Education on Reducing Illness-Related Anxiety and Depression in Coronary Care Unıt’s Patients.  29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Journal of The American College of Cardiology(JACC), 

B.3 Demircelik Muhammed Bora, Cetin Mustafa, Cetin Zehra, Isık Serhat, Sahin Muslum ,Kızıltunc
Emrullah,Cicekcioglu H ,Ulusoy Vasfi Feridun ,Eryonucu B (2014).  ANTIPLATELET EFFECT OF
SEQUENTIAL ADMINISTRATION OF CILOSTAZOL IN PATIENTS WITH ACETYLSALYCILIC ACID
RESISTANCE.  29. Ulusal Kardiyoloji kongresi kapsamında Journal of The American College of Cardiology (JACC), 62(18), 187, 

B.4 Gurel OM, Bılgıc A, Demircelik B, Gunes M,Yılmaz OC,Bozduman F,Kahyalar K,Selcoki Y,Atar I, Eryonucu B (2014).  Association of Red Blood Cell Distribution Width with Coronary Artery
Calcification.  29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Journal of The American College Of Cardiology(JACC), 62(18), 86, 

B.5 Demirçelik MB, Altınsoy M, Bozduman F, Guneş M,Kahyalar MK,Eryonucu B (2014).  Akut koroner sendrom için perkütan koroner girişim geçiren hastalarda trombosit /lenfosit oranı ve kontrast maddenin tetiklediği nefropati arasındaki ilişki.  30.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında
Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 112, 

B.6 Demircelik Muhammed Bora, Yılmaz OC, Yılmaz H, Tutkun E,Gurel OM,Atar IA,Cetin ZG,Cetin M,
Eryonucu B (2014).  A little-known subject: LEAD and CARDIAC TOXICITY.  29.Ulusal Kardiyoloji
Kongresi kapsamında Journal of The American College of Cardiology, 62(18), 173-174., 

B.7 Guven A, Er O, Selcoki Y, Demircelik MB,Eryonucu B (2014).  Association of Pregnancy – Associated Plasma Protein A(PAPP-A) ,Coronary Calcification Score and Carotid Intıma-Media Thickness.  29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Journal of The American College of Cardiology(JACC), 62(18), 11-12.,

B.8 Kızılırnak D, Demirçelik MB, Çakmak M, Ozcan E,Yurdabakan T,Dilekcan ZB,Ozal D (2014).  Genç Populasyonda Uyku Kalitesi ve Kalp Hızı Değişkenliği İlişkisi.  36. Ulusal Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Solunum Kongresi, 

B.9 Cetin ZG, Cetin M, Sahin M, Kızıltunc E,Demirçelik MB,Çiçekçioğlu H,Ucar U,Ornek E,Ulusoy FV
(2014).  The Predictive Value of Intraventricular Dyssynchrony in Response to Levosimendan Therapy in Patients with Decompansated Heart Failure..  29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Journal of The American Journal of Cardiology(JACC), 62(18), 59-60., 

B.10 Hülya Çiçekçioğlu, Çetin ZG, Kızıltunç E, Çetin M,Demirçelik B,Kundi H,Örnek E,Ulusoy FV (2014). Sklerodermada, transtorasik ekokardiyografiyle ölçülen pulmoner arter basıncı nötrofil/lenfosit oranıyla ilişkilidir.  30.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 36, 

B.11 Kurtul A, Murat SN, Yarlıoğlueş M, Duran M,Ergun G,Kılıc A,Çelik E,Demirçelik MB,Çetin M,Ornek E (2014).  Nötrofil /lenfosit oranı primer perkütan koroner girişim geçirecek akut ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında kılavuz tel yerleşiminden sonra.kalıcı koroner kan akışı yokluğunu (NO-FLOW) öngörmektedir.  30 .Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 34,

B.12 Atar IA, Derbent AU, Gurel OM, Demirçelik MB,Uslu B,Selcoki Y,Turhan N,Eryonucu B (2014).
Gestasyonel diyabetes mellitus olan gebelerin sol ventrikül miyokard fonksiyonlarının gerilim (strain) ve gerilim hızı (strain rate) ile değerlendirilmesi.  30.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 84, 

B.13 Kurtul A, Yarlıoğlueş M, Murat SN, Celik IE,Demirçelik MB,Ocek AH,Duran M,Ergün G,Cetin M, Ornek E (2014).  Akut koroner sendrom için koroner anjiyografi yapılan hastalarda kusurlu olmayan arterin kronik total oklüzyonunun öngördürücüleri: Ortalama trombosit hacmi ve serum ürik asit.  30.Ulusal Kardiyoloji kapsamında Anandolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 152, 

B.14 Ornek E, Demirçelik MB, Murat SN, Ocek H,Duran M,Kurtul A,Vatankulu A,Turfan M (2010). Koroner arter hastalığının şiddet derecesi,klinik formu ve risk faktörleriyle lipoprotein (a) arasındaki ilişki ve myokard enfarktüsü ardından değişken doğası..  26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1(2), 342, 

B.15 Ornek E, Duran M, Murat SN, Vatankulu MA,Turfan M,Demirçelik MB,Kurtul A,Ocek H,Mendi MA, Akdemir R (2010).  Avrupa kalp taraması akut koroner sendromlar snapshot 2009: Avrupa Kardiyoloji Derneği üye ülkelerindeki ve merkezimizdeki STEMİ hastalarında tedavi ve hastane içi sonlanım.  26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1(2), 92, 

B.16 Yıldırım ME, Demirçelik MB, Çakmak M, Bozkurt A,Çimentepe E,Eryonucu B (2014).  Erektil disfonksiyon Gensini ve Syntax skorları baz alındığında ilerideki bir koroner arter hastalığını gösterebilir mi?.  23 .Ulusal Üroloji Kongresi, 

B.17 Turfan M, Murat SN, Vatankulu MA, Duran M,Örnek E,Demirçelik MB,Akdemir R (2010).  Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inmeyle ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki.  26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1(2), 194, 

B.18 Ornek E, Duran M, Murat SN, Turfan M,Vatankulu MA,Örnek E,Ocek H,Kurtul A,Demirçelik MB (2010).  Trombolitik tedavi uygulanan akut myokard enfarktüsünde reperfüzyon aritmilerinin öngörülmesinde QT dağılımının rolü.  26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1(2), 334, 

B.19 DEMİRÇELİK MUHAMMED BORA (2014).  Kalp cerrahisinde biyomalzemeler.  2. Biyomalzeme Günü,Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, 

B.20 Ender O, Duran M, Murat SN, Turfan M,Vatankulu MA,Ornek D,Ocek AH,Kurtul A,Demirçelik MB
(2010).  Akut myokard enfarktüsünde QT dağılımı üzerine trombolitik tedavinin etkileri.  26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1(2), 334, 

B.21 Kurtul A, Murat SN, Yarlıoglues M, Duran M,Ergün G,Açıkgöz SK,Demirçelik MB,Cetin M,Akyel A, Ornek E (2014).  Akut koroner sendrom hastalarında trombosit/lenfosit oranı ile koroner arter hastalığının şiddet derecesi ve kompleksitesi arasındaki ilişki.  30. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Kapsamında Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 31, 

B.22 DEMİRÇELİK MUHAMMED BORA (2013).  Vaka sunumu(Sperfisiyal).  2. Periferik Girişim Kursu, 

B.23 Atar IA, Uysal A, Yılmaz OC, Demirçelik MB,Gurel OM,Uslu B,Selcoki Y,Turhan N,Eryonucu B (2014).  Gestasyonel diyabetli gebelerde epikardiyal yağ kalınlığı ve intima media kalınlığı.  30. Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 85, 

B.24 Kurtul A, Duran M, Yarlıoğlueş M, Murat SN, Demirçelik MB,Ergün G, Açıkgöz SK,Şensoy B, Çetin M,Örnek E (2014).  Akut koroner sendrom için perkütan koroner girişim geçiren hastalarda N-terminal  Pro-Brain natriüretik peptit düzeyleriyle kontrast madde nefropatisi arasındaki ilişki. 30 .Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 40, 

B.25 Ornek E, Murat SN, Duran M, Kurtul A,Öcek AH,Vatankulu MA,Turfan M,Demirçelik MB. (2010). Perkütan balon mitral valvuloplastisinin erken dönem sonuçları ve işlem başarısızlıkları..  26.
Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1(2), 95, 

B.26 Ornek E, Murat SN, Duran M, Mendi MA,Vatankulu MA,Turfan M,Demirçelik MB,Ocek H,Kurtul A, Akdemir R (2010).  Avrupa kalp taraması akut koroner sendromlar sanpshot 2009:Temel özellikler,tedavide bölgesel farklılıklarve merkezimizin sonuçları.  26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği arşvi, 1(2), 215, 

B.27 Gurel OM, Bilgiç A, Demirçelik MB, Atar IA,Selcoki Y,Eryonucu B (2012).  Yalnızca Hipertansiyonun Kendisi Değil Dipping Pattern de Artmış gama Glutamil Transferaz Seviyeleriyle İlişkilidir.  14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 

B.28 Vatankulu MA, Mendi MA, Murat SN, Öksüz F,Turfan M,Duran M,Demirçelik B,Çelik E,Çölgeçen M, Örnek E,Akdemir R (2010).  Perkütan koroner girişim geçiren hastalarda prosedür sırasında oluşan myokard enfarktüsünün önlenmesinde niyasin ve yüksek doz atorvastatinin etkisi.  26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1(2), 236, 

B.29 Cetin ZG, Cetin M, Kurtul A, Demirçelik MB,Duran M,Murat SN,Sahin M,Kızıltunc E,Cicekcioğlu H, Ornek E,Ulusoy FV (2014).  Simultaneous multivessel stent thrombosis induced by carbon
monoxide poisoning.  29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2013(2), 38, 

B.30 Cetin M, Cetin Z, Kızıltunc E, Demirçelik MB,Cicekcioğlu H,Sahin M,Isık S,Kurtul A,Ornek E,Ulusoy FV (2014).  Kronik kalp yetersizliği olan erkeklerde insüline benzer büyüme faktör-1 düzeyi ve fonksiyonel kapasite, beyin natriüretik peptit ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki.  30.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 138, 

B.31 Kurtul A, Yarlıoğlueş M, Murat SN, Demirçelik MB,Ergün G,Duran M,Cetin M,Ornek E (2014). Eritrosit dağılım genişliği akut koroner sendrom için perkütan koroner girişim geçiren hastalarda kontrast madde nefropatisini öngörmektedir.  30.Ulusal Kardiyoloji Kongresi kapsamında Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(1), 149, 

B.32 DEMİRÇELİK MUHAMMED BORA (2013).  Olgu sunumu.  Ana koroner ve Bifürkasyon Girişim Kursu,

B.33 Mesut Kaya,Muhammed Bora Demirçelik,Ahmet Akköz,Alper Yüksel,Hanifi Kurtaran,Mehmet Gündüz. Başarılı Septoplasti Operasyonlarının Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisi(SS 066) 36. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitapçığı  ,Antalya ,Turkey .

B.34 Ozgul Malçok Gurel,Canan Görpelioğlu,Ayşe Bilgiç,Bora Demirçelik,Beyhan Eryonucu.Extra-systoles induced by Itraconazole.(P60)2.Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Güncellemesi Toplantısı Bildiri Kitapçığı .Kıbrıs