Doğum Yeri-Tarihi: Ankara -1978

1-Öğrenim Bilgileri:

İlk ,Orta ve Lise -Ankara

Üniversite: Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi -2003

Uzmanlık Eğitimi : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği (2004-2009)

İş Deneyimi:

Kardiyoloji Uzmanı : Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği ( 2009-2011)

Kardiyoloji Uzmanı: Özel sektör(2011-2016 Ocak)

2015 Ekim Kardiyoloji Doçenti ünvanı

Kardiyoloji Uzmanı  : T.C.Sağlık Bakanlığı Artvin Hopa Devlet Hastanesi  (2016 Ekim  -2017 Mayıs )