Kompleman sisteminin 3 yoldan aktive olduğu bilinmektedir.

Klasik yol,

Alternatif yol 

Lektin yolu. 

Bu sistemleri harekete geçiren uyarıcı maddelerin yanı sıra, ilk komponentleri de farklıdır. Kendilerini tetikleyen uyarıcılar farklı olsa da tüm aktivasyon yollarında amaç; C5’in aktivasyonu ve sonunda membran atak kompleksinin aktivasyonunudur.

Klasik yoldan kompleman aktivasyonu genellikle özgül antijenle birleşen IgG veya IgM antikor kompleksi tarafından başlatılır. Klasik yol kompleman proteini C1 den başlar ve bir sonraki proteinin aktivasyonu şeklinde C9’ da hücre erimesi ile sona erer.  Antijen genellikle hücre şeklindedir (bakteri, eritrosit gibi) Antikorlar ise kompleman bağlayabilme özelliğinde olanlardır. (Ig G ve Ig M)

Alternatif yol 

Alternatif yol C3’den başlar ve C9’ da sonlanır.Bu yolda ayrıca klasik yolda rol oynamayan faktör B ve faktör D ve properdin gibi komponentler yer alır.  Alternatif yoldan kompleman aktivasyonunda antijen-antikor kompleksine gereksinim yoktur.

Kompleman sisteminin uyarılmasında rolü olan üçüncü yol lektin yoludur ve klasik yolla bir çok açıdan benzerlik gösterir.  Lektin aktivasyon yolu mikroorganizma polisakkaritlerinin dolaşımdaki lektinlere bağlanması ile harekete geçmektedir. Yapısal olarak C1’ e benzerlik göstermesi nedeniyle lektinlerin rol aldığı bu aktivasyon mekanizması sonraki aşamalarda klasik yoldakine benzer gelişme gösterir.