Kronik evre KML hastalarının ikinci basamak tedavisinde kullanılacak Dasatinib dozu günde tek seferde 100 mg’dır. Hızlanmış ve blastik evre KML hastalarında önerilen dasatinib dozu ise 140 mg/gün’dür.

Dasatinibe bağlı ,2016 ESC Kanser tedavisi ve kardiyak yan etkiler klavuzunda geri dönüşümlü Pulmoner hipertansiyon yaptığı belirtilmiştir.