RA'lı hastaların kanında %5-10 LGL hücrelerinden olabilir.Felty(RA + splenomegali ve nötropeni ) sendromunda ise %30-40 oranında olur.

Klinik benzesede Pseudofelty (LGL sendromu)ayrı bir durumdur.CD 3 + T lenfosit proliferasyonu ve periferik kanda lenfositoz olur.