Orofaringeal disfaji

Ağız, hipofarinks ve üst özofagusu etkileyen hastalıklar varlığında ortaya çıkar. Yutmanın başlaması ve gıdanın üst özofagusa iletilmesi sorunludur. Yutma sırasında öksürük ve boğulma hissi oluşur. Ağız yapılarının motor disfonksiyonu ve yutma refleksindeki bozukluk en sık görülen sebeplerdir. Sıklıkla serebrovasküler olay geçirenlerde görülür. Nörolojik, metabolik, miyopatik ve infeksiyöz nedenlerden kaynaklanır.

Tanıda ilk baryumlu inceleme yapılmalıdır.

Videofloroskopik inceleme ise altın standarttır.