ANTİ-TNF ve SARKOİDOZ 

Literatürde anti TNF kullanımına bağlı sarkoidoz vakalarının yaklaşık yarıdan fazlası Etanercept  kullanımına bağlıdır.