Glomerüler filtrasyon bariyerinin (GFB) geçirgenliği boyuta göredir ve artan moleküler büyüklük ile,makromoleküllerin idrar ile ekskrete edilmelerinin bir göstergesi olan “eleme katsayısı” gittikçe küçülür. Bunun sonucu olarak glomerüler kapiller duvar nispeten daha küçük, düşük ağırlıklı proteinlerin (immünglobulin hafif zincirleri ve aminoasitler gibi) serbest filtrasyonuna izin verirken, daha büyük makromoleküllerin (albumin ve IgG gibi) filtrasyonunu engeller. Bazı araştırmacılar GFB’nin plazma proteinlerine geçirgenliğinin önceden bilinenden daha yüksek olduğunu (albumin eleme katsayının 100 katından daha fazla) ileri sürmüşlerdir. Bu görüşe göre % 0,02-0,06’sı yerine albuminin %8’i bu filtreden geçebilecektir. Bu şekilde albuminin çoğu tübüler hücrelerce primer filtrattan bozulmadan geri alınacaktır. 

Nötral dekstran gibi molekül ağırlığı yüksek maddeler ile boyut seçiciliği ölçülebilir.