FSGS alt tipleri(Columbia sınıflaması)

FSGS klasik (başka türlü sınıflandırılamayan)

 Selüler varyant

 Tip lezyon varyant

 Kollapsing varyant (en kötü prognozlu)

 Perihiler