-Şiddetli göğüs ağrısı varsa ve bu göğüs ağrısı

koroner arter hastalığını düşündürüyorsa.

-Acilde kalp krizi tanısı alan hastalar.

-Efor testi,Sintigrafi yada Bilgisayarlı

Anjiografisi bozuk çıkanlar.

-By-Pass ve stent sonrası benzer yakınmaları

olanlar.

-40 yaş üzeri hastalarda kalp kapak ameliyatı

olmadan önce.