Başlangıç modları

1. Kontrollü mekanik ventilasyon: Ventilatör belirli zaman aralıklarıyla solunum desteği verirHastanın solunum eforunun katkısı yoktur.

Kontrollü mekanik ventilasyon (CMV)
Basınç kontrollü ventilasyon (PCV)

2. Yardımcı (Asist) modlar: Mekanik ventilasyon desteği hastanın spontan solunumu varsa onunla birlikte yoksa zaman döngülü olarak verilir.

Asist kontrol (A/C)-BAŞLANGIÇTA SEÇİLEN MOD
Senkronize aralıklı zorunlu ventilsyon (SIMV)

3. Spontan modlar: Sadece spontan solunuma basınç desteği verir, spontan solunum yoksa destek vermez.

Basınç destek (PSV)

İnspirasyonun sonlanmasına (döngü) göre modlar

1. Hacim döngülü (CMV, A/C, SIMV)-TV değişmez

2. Zaman döngülü (PCV)-TV değişken-ARDS için

3. Akım döngülü (PSV)-TV değişmez-KOAH

PEEP-YAN ETKİ

PEEP uygulaması sırasında sık karşılaşılan problemlerden birisi hipotansiyondur.
Hipotansiyon venöz dönüşün ve kardiyakoutput”un azalmasına bağlı gelişir ve sıklıkla hipovolemik hastalarda belirgin olur. Hipotansiyon hipovoleminin düzeltilmesine rağmen devem ediyorsa PEEP düzeyi azaltılmalıdır.
Barotravma alveoler basıncın yırtılmaya yol açacak kadar yükselmesidir. Alveoler yırtılma pnömotoraks, pnömomediastinum, pnömoperikardiyuma yol açabilir. Cilt altı amfizem olması başka nedene bağlanmıyorsa barotravma bulgusu olarak kabul edilmelidir. Plato basıncının 30 cmH2O üzerine çıkması barotravma riskini artırır.
PEEP uygulaması kafa içi basıncı artırabileceği için riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
PEEP böbrek kan akımını azaltarak riskli hastalarda akut böbrek yetmezliğini provake edebilir.