Pulmoner vazoreaktivite testi (PVT), PAH hastalarındaki geri dönüşümlü vazokonstriksiyonun kliniğe katkısını ortaya koymak amacıyla uygulanır. Bu şekilde akut vazodilatör yanıtı olan daha iyi prognozlu grup tespit edilebilir ve ucuz-güvenli bir tedavi seçeneği olan kalsiyum kanal blokerleri (KKB) ile tedaviye uzun dönemde daha iyi yanıt vermesi beklenen hastalar belirlenmiş olur.

Son yayınlanan uluslararası kılavuzlarda önerilen pozitiflik kriterleri; kardiyak debi değişmez veya artarken, Ortalama PAB’da en az 10 mmHg veya daha fazla azalma olması ile birlikte OPAB değerinin 40 mmHg ve altına düşmesidir.

 

PULMONER HT TANISINDA VASOREAKTİVİTE TESTİNDE KULLANILAN AJANLAR

-NO+O2 İNHALE

-EPOPROSTENOL İNTRAVENÖZ

-ADENOZİN İNTRAVENÖZ

- İLOPROST İNHALE