KRONİK PANKREATİT KOMPLİKASYONLARI

Hastaların birçoğunda tanıdan yaklaşık beş yıl sonra diyabet gelişmektedir .

Psödokistlerin birçoğu asemptomatiktir fakat %25-30 oranında rüptür, infeksiyon, intrakistik kanama ve striktürlere bağlı obstrüksiyona neden olabilir .

Nadiren splenik ven trombozuna bağlı portal hipertansiyon ve gastrik varisler görülebilir.

Splenik arterde psödoanevrizma meydana gelebilir.

Alkolik kronik pankreatit hastalarında pankreas kanseri gelişme riski 15 kat, kalıtsal pankreatit hastalarında ise 40 kat artmıştır .