Stauffer Sendromu, karaciğerin fonksiyonlarını kaybedildiği, renal hücreli karsinomda görülen paraneoplastik sendromlardan bir tanesidir. Etyolojisi bilimemektedir.

Bu hastalıkta önemli noktalardan bir tanesi Renal Hücreli Karsinom görülen hastalarda karaciğere metastaz olmadan hepatik disfonksiyon söz konusudur.

Stauffer Sendromu Laboratuvar Bulguları Nelerdir?

  • ALP artar
  • Protrombin z. Artar
  • Hipoalbuminemi
  • Bilirubin ve transaminaz artışı
  • Trombositopeni
  • Nötropeni
  • Ateş ve kilo kaybı
  • IL-6 düzeylerinde artış

Tanı için hepatik metastazın olmadığı gösterilmelidir.  Alkalen fosfataz, sedim, GGT ve alfa globulin düzeylerinde artma söz konusudur.

Stauffer Hastalığı olguların %3-20’sinde bildirilmiştir. Nefrektomiden sonra %60-70’ inde normale dönüş olur. Hepatik disfonksiyon persistansı veya rekürrensi, canlı tümör varlığını ve kötü prognozu gösterir.