PULSUS PARADOKSUS

İnsp SKB düşüşünün belirginleşmesi


İnsp AC’lerde kanın göllenmesi ile LA’ya dönüş azalır ve atım hacmi düşer (SKB’de 5-8 mmHg düşüş normal)

> 10 mmHg düşüş!

Nabız bulgusu olarak algılanabilmesi için > 20 mmHg düşüş olmalı

Tamponada özgüdür.
(Ayrıca KOAH, Konstr. Perikardit, Restriktif KMP, Hipovolemik şok)

Nadiren Pulmoner emboli, gebelik, aşırı obezite, Vena cava superior(VCS) parsiyel obstrüksiyonu

Ciddi sol yetersizlik ve hipotansif hastalarda tamponad olmasına rağmen olmaz.
Önemli AY ve ASD’de tamponadolmasına rağmen paradoks nabız  gelişmeyebilir (her iki durumda da insp sırasında sol kalbe pulmoner venler dışında da dan akımı olur (ASD’de İAS, AY’de aortik kapak); KB düşüşü engellenmiş olur.