TİGESİKLİN Antibakteriyel Etkinlik

1-Gram pozitif mikroorganizmalar (Streptokok, stafilokok, pnömokok, enterokok)

 Dirençli MRSA, MRSE; PDSP(penisilin dirençli pnömokoklar), VRE,

 Gram negatif m.o lar,

 GSBL üreten E. coli, K. pneumoniae

2-Gram negatif bakterilere etkinlik

H. influenzae, M. catarrhalis’e etkili

 Enterik ve non-fermentatif gram negatif m.o

 S. maltophilia’ya etkili

 Pseudomonas, Burkholderia cepacia türlerine düşük etkinlik

 Morganella ve Proteus türlerine karşı sınırlı etkili

3-Anaeroplara karşı etkinlik

 Gram pozitif ve negatif anaeroplara etkili

 4-Atipik bakterilere karşı etkinlik

 M. pneumoniae, C. pneumoniae —

Atipik mikobakteriler (M. avium, M. lentiflavum hariç)